Financiering wonen en begeleiding

In de financiering is een scheiding aangebracht tussen wonen en zorg (begeleiding).

Financiering wonen

 • De appartementen zijn door de bewoners zelf ingericht en worden door de bewoners rechtstreeks gehuurd van Woningbouwvereniging Lekstede Wonen in Vianen.
 • De zorgruimten (woonkamers, keukenvoorziening, creatieve ruimte, etc.) konden in aanvang worden ingericht door giften van donateurs en sponsors.Vanaf de start werd in totaal ca. € 125.000,- geschonken, deels in natura.
 • De zorgruimten worden door de Stichting De Regenboog gehuurd van Woningbouwvereniging lekstede Wonen.
 • Van de stichting ASVZ (zorgleverancier) wordt jaarlijks een verbruiksvergoeding voor de zorgruimten ontvangen, waardoor het mogelijk is een reserve te realiseren voor onderhoud en vervanging van inventaris.
 • Het schoonhouden van de appartementen en zorgruimten wordt, indien niet door bewoners zelf wordt gedaan, uitbesteed aan ASVZ. 
 • Voor eten, drinken en energie wordt door elke bewoner maandelijks een vast bedrag betaald.

Financiering Zorg

 • Alle 14 bewoners van De Regenboog hebben een persoon gebonden budget (PGB).
 • De PGB’s kunnen uitsluitend worden ingezet om zorg- en begeleiding in te kunnen kopen van een professionele zorginstelling.
 • Iedere bewoner (of vertegenwoordiger namens de bewoner) sluit een individueel (zorg)contract af met de Stichting ASVZ voor de begeleiding.
 • De contracten komen tot stand, nadat met alle betrokkenen inclusief een orthopedagoog is vastgesteld welke specifieke zorg- en begeleiding voor de bewoner noodzakelijk is en op welke wijze deze geleverd kan worden. De specifieke zorg- en begeleiding wordt vastgelegd in een zorgplan.
 • In overleg met ASVZ wordt op basis van de 14 gezamenlijke PGB’s bepaald hoe groot de omvang van de personele bezetting moet zijn en aan welke kwaliteiten deze moet voldoen om de noodzakelijke zorg- en begeleiding aan alle bewoners te kunnen leveren. 

Daarnaast sluit iedere (vertegenwoordiger van) bewoner individueel een contract af met een (zorg)instelling voor een dagbesteding. Dit kan gaan via een PGB, maar ook via zorg in natura.

Reserves

 • Om de inventaris- en inrichting goed te kunnen onderhouden, reparaties te kunnen verrichten en waar nodig te kunnen vervangen is er, bij een gemiddelde levensduur van 10 jaar, een reservering nodig van ca. € 15.000,- per jaar (onderhoudsfonds).
 • Maandelijks leveren de bewoners een bijdrage aan het onderhoudsfonds.
 • Ten behoeve van calamiteiten is er een calamiteitenfonds in het leven geroepen, waarin maandelijks (indien mogelijk) een bedrag wordt gestort van € 250,00.