Bestuur

Stichting De Regenboog heeft 14 algemene bestuursleden. Alle bestuursleden vertegenwoordigen één bewoner, zodat alle bewoners naar evenredigheid een stem hebben binnen het beleid van de stichting.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is het hoogste besluitvormende orgaan en kiest een dagelijks bestuur dat sturing en uitvoering geeft aan het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid.

Leden Dagelijks bestuur

  • Sebastiaan Albers Spierings – Voorzitter
  • Pam van der Linden – Penningmeester
  • Ria Westrik – Lid dagelijks bestuur

Taken

Het bestuur voert een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het uitvoeren en bewaken van alle financiële- facilitaire- of organisatorische zaken. Het bestuur is transparant en draagt verantwoording af via de jaarrekening.                                 

Bezoldiging

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Men ontvangt dan ook geen enkele financiële vergoeding voor de inzet en activiteiten.