Doelstelling, beleid en activiteiten

Doelstelling

De Regenboog heeft als doelstelling om een kleinschalige, veilige en huiselijke woonsituatie te creëren voor 14 mensen met een verstandelijke beperking. De bewoners zijn afkomstig uit of hebben een aantoonbare binding met Vianen of één van de plaatsen rondom Vianen.

Integratie in de sociale omgeving

Bij het realiseren van deze doelstelling willen wij een vertrouwde woonsituatie creëren waar de bewoners, rekening houdend met hun beperking, zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en functioneren.

Wij vinden het daarbij belangrijk dat de bewoners zoveel mogelijk integreren in de sociale omgeving van Vianen. Onderdeel van ons beleid is daarom dat deelname aan diverse maatschappelijke activiteiten in Vianen en daarbuiten worden gestimuleerd. Zo dragen wij bij aan een inclusieve samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking meedoen.

Activiteiten

Integreren in de sociale omgeving en meedoen in de samenleving geven wij vorm aan de hand van de volgende activiteiten voor de bewoners:

  • Stimuleren en begeleiden van (wekelijkse) zwemmen, zwemwedstrijden in clubverband, deelname aan de Special Olympics.
  • Stimuleren en begeleiden van judosport en deelname aan Special Olympics.
  • Stimuleren en begeleiden van diverse zaalsporten.
  • Stimulering en begeleiding bij wandelevenementen zoals de avondvierdaagse.
  • Deelname aan diverse uitjes zoals bijvoorbeeld de Efteling.

Als bestuursleden van De Regenboog zijn wij zeer betrokken bij de integratie en inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Daarom zetten wij ons op verschillende manieren hier actief voor in:

  • Lid van het WMO-beraad/adviesraad sociaal domein van de gemeente Vianen (aandachtsgebied mensen met een beperking).
  • Advisering aan nieuwe wooninitiatieven (landelijk).
  • Het openstellen van De Regenboog voor mensen met een verstandelijke beperking om te leren omgaan met de computer.