ANBI en steun aan De Regenboog

Bij de start van De Regenboog zijn particuliere donateurs en bedrijven (sponsors) uit Vianen enorm betrokken geweest bij het initiatief. Zij hebben toen ruimhartig bijgedragen aan de inventaris en inrichting van De Regenboog. Deze betrokkenheid is onmisbaar bij een dergelijk initiatief en zonder dat niet/nauwelijks haalbaar.

ANBI-status

De overheid ziet het maatschappelijke belang van het ondersteunen van initiatieven, zoals De Regenboog, en heeft hiervoor gunstige belastingmaatregelen in het leven geroepen. De Regenboog wordt door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor giften gelden daarom fiscale voordelen.

Fiscale voordelen

  • Donateurs kunnen giften aftrekken van de inkomstenbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
  • Sponsors (bedrijven) kunnen giften aftrekken van de vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
  • De Regenboog hoeft als ANBI geen schenkingsbelasting te betalen over de ontvangen giften.

Wilt u doneren aan De Regenboog of overweegt u als bedrijf te sponsoren? Daar zijn wij heel erg blij mee. Neem gerust contact met ons op!

sebastiaan@wooninitiatiefderegenboogvianen.nl of via 06-48263744